Ocupații

Electrician/electriciană exploatare rețele electrice

Electrician/electriciană exploatare rețele electrice se ocupa în principal cu planificarea și raportarea activității de la punctul de lucru, organizarea condițiilor de desfășurare a activității formațiilor de lucru, supravegherea activităților de la punctul de lucru, gestiunea stocurilor de resurse materiale, coordonarea formarii profesionale și gestionarii performantelor echipei, coordonarea aplicării prevederilor legale referitoare la SSM și în domeniul situațiilor

Deschide

Asistent social comunitar/asistentă socială comunitară

Asistentul social comunitar/asistentă socială comunitară acordă asistenta specializată persoanelor în dificultate, evaluează nevoile acestora și asigură accesul lor la prestații sociale și servicii sociale existente la nivel de comunitate sau de raion. Aceștia ajuta clienții să dezvolte abilitați și să aibă acces la resursele și serviciile-suport necesare pentru a răspunde problemelor apărute din cauza șomajului, sărăciei, dizabilităților, dependentei, comportament

Deschide

Asistent social/asistentă socială

Asistent social/asistenta socială acordă asistenta specializată persoanelor, familiilor, grupurilor și comunităților aflate în dificultate în vederea integrării sociale și creșterii bunăstării individuale și sociale.

Deschide

Administrator/administratoare rețea de calculatoare

Administratorul/administratoarea rețea de calculatoare proiectează, dezvoltă, implementează, întreține în funcțiune soluții IT&C1 ce includ lucrul în rețea și/ sau accesul la Internet; oferă cele mai convenabile soluții angajaților și conducerii organizației (firmă, instituție), în funcție de specificul activităților desfășurate și de rezultatele așteptate; stabilește parametrii etalon de funcționare și soluțiile ce vor fi adoptate în

Deschide

Specialist/specialistă în autoritățile publice

Specialist/specialistă în autoritățile publice  dezvoltă și analizează politicile referitoare la proiectarea, implementarea și modificarea operațiunilor și programelor guvernamentale și este persoana care constituie, dezvolta, protejează, clasează, administrează și valorifica resursele materiale și informaționale ale instituției în concordanta cu politica autorității publice unde lucrează.

Deschide

Contabil/contabilă

Contabil/contabila au rolul de a organiza contabilitatea și controlul înregistrării operațiunilor economica-financiare ale firmei, pentru reflectarea cat mai fidela a patrimoniului, a situației financiare și a rezultatelor obținute.

Deschide

Educator/educatoare în educația timpurie

Educatorul/educatoarea în educația timpurie desfășoară activități de instruire a elevilor din învățământul preșcolar public sau privat, instruiesc și educa prin joc, pentru sprijinirea și promovarea dezvoltării copiilor de vârstă preșcolară, urmărind obiective cognitive și de limbaj, psihic-motorii, de educare a afectivității, ale educației estetice și ale educației pentru societate.

Deschide

Profesor/profesoară în învățământul liceal, postliceal

Profesorul/profesoara în învățământul liceal, postliceal desfășoară activități de predare – învățare în conformitate cu planul de învățământ și programa școlară, în unități școlare de tip liceal și postliceal.

Deschide

Profesor/profesoară în învățământul gimnazial

Profesor/profesoară în învățământul gimnazial  desfășoară activități de predare – învățare în conformitate cu planul de învățământ și programa școlară.

Deschide

Lucrător/lucrătoare în fermă mixtă de producere pentru consum propriu

Activitatea principală a lucrătorului/lucrătoarei în fermă mixtă de producere pentru consum propriu se desfășoară în cadrul gospodăriei care cuprinde activități de cultură a plantelor agricole în special legumicole, de creștere a animalelor de producție, de întreținere a utilajelor și bunurilor din dotare.

Deschide

1 2 3 4 5