Ocupații

Electrician sector

Deschide

Asistent social comunitar

Asistentul social comunitar acordă asistenta specializată persoanelor în dificultate, evaluează nevoile acestora și asigură accesul lor la prestații sociale și servicii sociale existente la nivel de comunitate sau de raion. Aceștia ajuta clienții să dezvolte abilitați și să aibă acces la resursele și serviciile-suport necesare pentru a răspunde problemelor apărute din cauza șomajului, sărăciei, dizabilităților, dependentei, comportamentului infracțional sau delicvent

Deschide

Asistent social (studii superioare)

Asistentul social acordă asistenta specializată persoanelor, familiilor, grupurilor și comunităților aflate în dificultate în vederea integrării sociale și creșterii bunăstării individuale și sociale.

Deschide

Administrator rețea de calculatoare

Administratorul de rețea de calculatoare proiectează, dezvoltă, implementează, întreține în funcțiune soluții IT&C1 ce includ lucrul în rețea și/ sau accesul la Internet; oferă cele mai convenabile soluții angajaților și conducerii organizației (firmă, instituție), în funcție de specificul activităților desfășurate și de rezultatele așteptate; stabilește parametrii etalon de funcționare și soluțiile ce vor fi adoptate în situația dete

Deschide

Specialist (inclusiv superior, principal) în autoritățile publice

Specialiștii în domeniul politicilor administrative dezvoltă și analizează politicile referitoare la proiectarea, implementarea și modificarea operațiunilor și programelor guvernamentale. Specialistul este persoana care constituie, dezvolta, protejează, clasează, administrează și valorifica resursele materiale și informaționale ale instituției în concordanta cu politica autorității publice unde lucrează.

Deschide

Contabil

Practicanții unei astfel de ocupații au rolul de a organiza contabilitatea și controlul înregistrării operațiunilor economica-financiare ale firmei, pentru reflectarea cat mai fidela a patrimoniului, a situației financiare și a rezultatelor obținute.

Deschide

Educator în învățământul preșcolar

Practicanții unei astfel de ocupații desfășoară activități de instruire a elevilor din învățământul preșcolar public sau privat, instruiesc și educa prin joc, pentru sprijinirea și promovarea dezvoltării copiilor de vârstă preșcolară, urmărind obiective cognitive și de limbaj, psihic-motorii, de educare a afectivității, ale educației estetice și ale educației pentru societate.

Deschide

Profesor în învățământul liceal, postliceal

Practicanții unei astfel de ocupații desfășoară activități de predare – învățare în conformitate cu planul de învățământ și programa școlară, în unități școlare de tip liceal și postliceal.

Deschide

Profesor în învățământul gimnazial

Practicanții unei astfel de ocupații desfășoară activități de predare – învățare în conformitate cu planul de învățământ și programa școlară.

Deschide

Lucrători în ferme mixte a căror producție este destinată consumului propriu

Activitatea principală a unui lucrător în ferme mixte a căror producție este destinată consumului propriu se desfășoară în cadrul gospodăriei care cuprinde activități de cultură a plantelor agricole în special legumicole, de creștere a animalelor de producție, de întreținere a utilajelor și bunurilor din dotare.

Deschide

1 2 3 4 5