Ocupații

Cofetar

Cofetarul combină ingredientele alimentare prin diverse metode și procedee cu scopul obținerii produselor cu însușiri senzoriale deosebite, ușor asimilabile, cu valoare nutritivă și energetică sporită, numite produse de cofetărie și patiserie.

Deschide

Lăcătuș-mecanic

Lăcătușul mecanic execută lucrări de prelucrarea tablelor, diferitelor profile, metalice și țevi rotunde sau rectangulare prin: tăiere-debitare, ajustare, găurire, filetare, alezare, îndreptare la rece, la cald (spânzuire), fasonare de table la cald prin ciocănire, îndoire, calibrare, etanșare.

Deschide

Tencuitor

Tencuitorul pregătește suprafețele elementelor de construcții din zidărie de cărămidă sau beton, în vederea tencuirii ( verifică abaterile, curată, trasează, umezește suprafețele etc.) și execută tencuirea elementelor de construcții prin aplicarea succesivă a mai multor straturi de mortar cu caracteristici fizice și tehnice specifice care să asigure calitatea necesară, o protecție bună și un finisaj corespunzător scopului pentru care această lucrare se realizează.

Deschide

Bucătar

Bucătarul realizează preparate culinare după diferite rețete care să satisfacă exigentele consumatorilor. În acest scop, el se ocupă de pregătirea produselor alimentare pentru gătit, măsoară cantitățile necesare, le amestecă conform rețetei, le pune la dospit, fermentat, copt sau fiert. După ce preparatele culinare au fost pregătite, urmează împărțirea lor în porții.   Bucătarul utilizează în activitatea sa diferite produse alimentare, u

Deschide

Administrator cont

Administratorul de cont desfășoară activități de front Office și back Office în centrala băncii, a instituției financiare nebancare sau în sucursalele și agențiile acestora. Practicanții unei astfel de ocupații culeg și transmit informațiile obținute clientului; care participă la discuții profesionale și negociază atât condițiile contractuale cât și modul de lucru. Administratorul de cont este cel care planifică activitatea echipei, stabilește pr

Deschide

Operator introducere, validare și prelucrare date

Operatorii introducere date introduc date codate, statistice, financiare și alte date numerice în cadrul echipamentului electronic, bazelor de date computerizate, foilor de calcul sau altor forme de baze de date, utilizând o tastatura, un scaner optic, program de recunoaștere a vorbirii sau alte instrumente de introducere a datelor. Aceștia introduc date în dispozitive mecanice și electronice pentru a efectua calcule matematice.

Deschide

Secretara-dactilografă

Practicanții unei astfel de ocupații dactilografiază, editează și tipăresc utilizând mașini de scris, calculatoare sau alte procesoare de texte, înregistrează materialele prezentate oral ori scrise prin stenografie, realizează transcrierea corespondenței, a proceselor verbale și rapoartelor, la calculator; selecționează și expediază corespondența și alte documente; execută lucrări de birou de importanță limitată cum sunt: clasarea dosarelor, utilizarea de fotoco

Deschide

Secretară

Practicanții unei astfel de ocupații notează texte scrise sau orale cu ajutorul unei mașini de scris, calculatoare sau alte echipamente de procesare a textelor pentru transcrierea corespondentei si a altor documente, le transcriu pe hârtie; verifica documentele elaborate de alte categorii de personal, administrează corespondenta emisa si primita, întocmesc agenda întâlnirilor de lucru si a ședințelor si efectuează diferite alte sarcini administrative, execută luc

Deschide

Operator calculator electronic și rețele

Practicanții unei astfel de ocupații asigură buna funcționare a rețelei și securitatea serverelor. Intervine pentru a modifica serviciile pe care rețeaua le oferă fiecărui utilizator și asigură op-datarea permanentă a configurației rețelei. Realizează inventare ale rețelei și solicită necesarul de componente.

Deschide

Lucrător social

Practicanții unei astfel de ocupații inițiază, facilitează, administrează, oferă asistenta pentru implementarea unor programe de intervenție și asistenta socială, servicii comunitare, oferă consultanta de specialitate clienților pentru rezolvarea unor probleme personale.

Deschide

Asistent social (nivel mediu)

Asistentul social inițiază, facilitează, administrează, oferă asistenta pentru implementarea unor programe de intervenție și asistenta socială, servicii comunitare, oferă consultanță de specialitate clienților pentru rezolvarea unor probleme personale.

Deschide

Agent de vânzări

Agentul de vânzări reprezintă firma/compania în activitatea de vânzare a diferitelor bunuri și servicii către agenți economici. întreprinderi și alte organizații și asigură informații specifice despre produse, atunci când este necesar.

Deschide

Contabil (calificare medie)

Contabilii țin evidenta contabilă a operațiilor financiare ale firmelor/instituțiilor, inventariază proprietăți și echipamente; întocmesc și verifică acuratețea documentelor financiar contabile.

Deschide

Agent comerț

Agentul de comerț are sarcina de a vinde produsele firmei/companiei prin contactul direct cu clienții potențiali. Agentul de comerț pregătește oferta de vânzare, întocmește și transmite oferta, negociază în numele firmei/companiei prețul și condițiile de vânzare ale produselor sau serviciilor oferite de firmă în conformitate cu strategia de vânzare. Agentul de comerț încheie, conform legislației în vigoare, contracte de vân

Deschide

Asistent medical în reabilitare (fizioterapie, kinetoterapie, masaj, balneoterapie)

Asistentul medical în reabilitare efectuează tratamente de balneofizioterapie: curenți de diferite frecvențe, hidroterapie, fototerapie și câmp magnetic pentru îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților.

Deschide

Asistent medical (nivel mediu)

Asistentul medical lucrează în spitale, policlinici, cabinete de tratamente ambulatorii, cabinete medicale individuale, centre de diagnostic și tratament, cabinete de medicina muncii, cabinete medicale școlare, centre de plasament, centre de recuperare, centre rezidențiale, etc.   Activitatea asistentului medical constă în aplicarea metodelor și tehnicilor specifice de investigații și tratament, acordarea de asistență medicală de bază și îngrijire perso

Deschide

Tehnician asigurarea calităţii

Practicanții unei astfel de ocupații supraveghează procesul tehnologic și urmăresc respectarea calității materiilor prime, semifabricatelor și produselor finite.

Deschide

Tehnolog alimentație publică

Practicanții unei astfel de ocupații se ocupă de amenajarea tehnologică a bucătăriilor sau a liniilor de producție alimentară, cu alegerea siastemelor de fabricație adecvate, cu determinarea consumurilor specifice și calcularea rețetelor, a valorii calorice și nutritive a preparatelor culinare și a produselor de cofetărie-patiserie, cu identificarea materiilor prime noi, promovarea tehnologiilor moderne de preparare pentru preparate culinare sau produse de cofetărie-patiserie din

Deschide

Tehnician în industria confecţiilor şi tricotajelor

Practicanții unei astfel de ocupații supraveghează procesul tehnologic de fabricare a firelor, țesăturilor, tricotajelor; urmăresc respectarea calității materiilor prime, semifabricatelor și produselor finite.

Deschide

Electrician secție

Electricianul de secție îndeplinește sarcini cu caracter tehnic de montaj, construcție, funcționare, întreținere si reparare a aparatelor, instalațiilor si sistemelor de distribuție a energiei electrice; asigura funcționarea aparatelor si instalațiilor; testează prototipurile; concep si realizează scheme de montaj ale instalațiilor si circuitelor electrice; contribuie la estimarea cantităților si costurilor de materiale si a forței de munca necesare; asigura controlul

Deschide

1 2 3 4 5