Ocupații

Betonist/betonistă

Muncitorii constructori în lucrări de beton și asimilații acestora ridică cadrele și structurile de beton armat, construiesc forme pentru turnarea betonului, consolidează suprafețe de beton, cimentează deschideri din pereți sau cofraje pentru puțuri, finisează și repară suprafețe de ciment.

Deschide

Pietrar-zidar/pietrăriță-zidăriță

Practicanții unei astfel de ocupații execută elemente de construcții (pereți portanți, ne portanți, de compartimentare, stâlpi, arce, bolți, cupole, canale, cămine, etc.) din zidării de complexități diferite folosind pietre naturale sau artificiale confecționate din materiale arse (cărămizi, blocuri ceramice etc.) sau nearse (formate din amestecul unuia sau a mai multor materiale de bază cu un liant) sub formă de monolit sau de blocuri, prin așezarea lor în râ

Deschide

Fermier specializat/fermieră specializată în culturi vegetale şi creșterea de animale

Ocupația se aplică specialiștilor din agricultură care se ocupă cu activitățile de producere a culturilor vegetale atât pentru a asigura satisfacerea consumului populației, cât și pentru prelucrarea lor industrială, precum și cu organizarea activităților de creștere a animalelor (taurine, ovine, porcine, păsări) în scopul obținerii de produse agrozootehnice (lapte, carne, ouă, animale de reproducție, îngrășăminte organice, s.a.).

Deschide

Fermier specializat/fermieră specializată în creşterea culturilor vegetale și prelucrarea producției de origine vegetală

Ocupația se aplică specialiștilor din agricultură care se ocupă cu organizarea activităților de cultivare a pământului în scopul obținerii de cereale (grâu, orz, ovăz, orzoaică, porumb, s.a.) plante tehnice (floarea soarelui, soia, sfeclă, răpită, s.a.) și culturi furajere (leguminoase și graminee pentru masa verde și fân, plante pentru siloz, s.a.).

Deschide

Lucrător calificat/lucrătoare calificată în creşterea culturilor de camp

Practicanții unei astfel de ocupații se ocupă cu activitățile de cultivare a pământului în scopul obținerii de cereale (grâu, orz, ovăz, orzoaică, porumb), plante tehnice (floarea soarelui, sfeclă de zahăr, soia, rapiță sa.) și culturi furajere (leguminoase și graminee pentru masă verde și fân, plante pentru siloz).

Deschide

Cultivator/cultivatoare de legume și fructe

Cultivatorul/cultivatoarea de legume și fructe se ocupă cu activitățile de producere a legumelor pentru a asigura satisfacerea consumului populației cu legume proaspete, cât și pentru prelucrarea lor industrială. Cultivatorii de legume desfășoară activități de recoltare a diferitelor tipuri de legume prin respectarea momentului optim de recoltare recomandat de tehnologia culturii, asigurarea ambalajelor necesare și aplicarea tehnicii de recoltat prin respectarea parametrilor c

Deschide

Gardian public/gardiancă publică

Practicanții unei astfel de ocupații asigură paza la un agent public sau privat, instituție, asociație de orice natură

Deschide

Casier/casieră (casieriță) în magazin

Casierul/casiera (casierița) în magazin utilizează casele de marcat, scanerele optice de prețuri, calculatoarele sau alte echipamente pentru a înregistra și accepta plata pentru achiziționarea de bunuri în locații cum ar fi magazine și restaurante. Ei furnizează informații; țin la zi balanța plăților efectuate și a banilor lichizi, pe baza chitanțelor/bonurilor eliberate.

Deschide

Vânzător/vânzătoare produse nealimentare

Practicanții unei astfel de ocupații asigură vânzarea produselor nealimentare, întocmirea și raportarea situației vânzărilor, actualizarea stocurilor de produse nealimentare, operațiuni ce sunt realizate într-un cadru general de desfășurare a activității punctului de vânzare asigurat în condițiile respectării normelor de calitate. Practicanții unei astfel de ocupații oferă clienților marfa solicitată și întocmesc formele de v&acirc

Deschide

Vânzător/vânzătoare produse alimentare

Practicanții unei astfel de ocupații asigura vânzarea produselor alimentare, întocmirea și raportarea situației vânzărilor, actualizarea stocurilor de produse alimentare, operațiuni ce sunt realizate într-un cadru general de desfășurare a activității punctului de vânzare asigurat în condițiile respectării normelor de calitate, igiena, sanitar-veterinare, protecția mediului și de sănătate și securitate în munca. Practicanții unei ast

Deschide

Controlor-casier/controloare-casieră (casieriță)

Practicanții unei astfel de ocupații se ocupă cu supravegherea si coordonarea activității asistenților de vânzări, casierilor si a altor lucrători in magazinele de vânzare cu amănuntul si cu ridicata, cum ar fi supermarketuri si magazine universale.

Deschide

Comerciant/comerciantă

Practicantul unei astfel de ocupații oferă clienților marfa solicitată și întocmește formele de vânzare. Primește marfa de la furnizori și o aranjează în magazin/ raion într-un mod comercial, se asigură că marfa este accesibilă clienților și oferă acestora informațiile necesare despre marfă. Realizează documentele de primire/ înregistrare a mărfii.

Deschide

Vânzător/vânzătoare în chioșc

Vânzătorul/vânzătoarea în chioșc face muncă manuală și administrativă în cadrul unui chioșc, oferă clienților marfa solicitată și întocmește formele de vânzare; de asemenea, primește marfa de la furnizori și o aranjează în chioșc într-un mod comercial, se asigură că marfa este accesibilă clienților și oferă acestora informațiile necesare despre marfă. Vânzătorul/vânzătoarea în chioșc întocmeș

Deschide

Manichiuristă

Practicanții unei astfel de ocupații realizează servicii de îngrijire estetică, revenindu-i sarcina de îngrijire a unghiilor și tegumentelor mâinilor și picioarelor, utilizând tehnici, instrumente și produse cosmetice corespunzătoare, pentru întreținerea și ameliorarea aspectului acestora.

Deschide

Frizer/frizeriță

Practicanții unei astfel de ocupații realizează activității de îngrijire și aranjare a părului în mod estetic prin diverse mijloace și tehnici.

Deschide

Barman/barmaniță

Barmanul/barmanița prepară, amestecă și servesc băuturi alcoolice și non alcoolice direct clienților, la bar sau la tejghea sau prin intermediul chelnerilor.

Deschide

Chelner/chelneriță

Chelnerul/chelnerița asigură servirea consumatorilor cu preparate culinare, băuturi și alte produse comestibile, în locuri de luat masa și de băut, cluburi, instituții și cantine, la bordul navelor și în trenurile de calatori.

Deschide

Preparator/preparatoare semipreparate din carne

Preparatorul/preparatoarea semipreparatelor din carne se ocupă de maturarea materiilor prime, prepararea compoziției pentru semifabricatele în membrană, prepararea semifabricatelor în membrană, preparare a specialităților din carne.

Deschide

Operator/operatoare ghişeu bancă

Operatorul/operatoarea ghişeu bancă derulează operațiuni specifice ghișeului bancar, printre care se pot enumera operațiuni specifice de casierie - respectiv operațiuni cu numerar, încasări și plăti, având responsabilitate directă în alimentarea cu numerar din tezaur și gestiunea zilnică a numerarului, operațiuni fără numerar cu instrumente de plată de debit, asigură activitate de suport în funcționarea tezaurului din unitate, operațiuni de verificare

Deschide

Casier/casieriță

Casierul/casierița utilizează casele de marcat, scanerele optice de preturi, calculatoarele sau alte echipamente pentru a înregistra și accepta plata pentru achiziționarea de bunuri și servicii în locații cum ar fi magazine și restaurante. Casierul/casierița furnizează informații; ține la zi balanța plăților efectuate și a banilor lichizi, pe baza chitanțelor/bonurilor eliberate.

Deschide

1 2 3 4 5