Ocupații

Betonist

Muncitorii constructori în lucrări de beton și asimilații acestora ridică cadrele și structurile de beton armat, construiesc forme pentru turnarea betonului, consolidează suprafețe de beton, cimentează deschideri din pereți sau cofraje pentru puțuri, finisează și repară suprafețe de ciment.

Deschide

Pietrar-zidar

Practicanții unei astfel de ocupații execută elemente de construcții (pereți portanți, ne portanți, de compartimentare, stâlpi, arce, bolți, cupole, canale, cămine, etc.) din zidării de complexități diferite folosind pietre naturale sau artificiale confecționate din materiale arse (cărămizi, blocuri ceramice etc.) sau nearse (formate din amestecul unuia sau a mai multor materiale de bază cu un liant) sub formă de monolit sau de blocuri, prin așezarea lor în râ

Deschide

Fermier specializat în culturi vegetale și crescător de animale

Ocupația se aplică specialiștilor din agricultură care se ocupă cu activitățile de producere a culturilor vegetale atât pentru a asigura satisfacerea consumului populației, cât și pentru prelucrarea lor industrială, precum și cu organizarea activităților de creștere a animalelor (taurine, ovine, porcine, păsări) în scopul obținerii de produse agrozootehnice (lapte, carne, ouă, animale de reproducție, îngrășăminte organice, s.a.).

Deschide

Fermier specializat în creșterea și prelucrarea producției de origine vegetală

Ocupația se aplică specialiștilor din agricultură care se ocupă cu organizarea activităților de cultivare a pământului în scopul obținerii de cereale (grâu, orz, ovăz, orzoaică, porumb, s.a.) plante tehnice (floarea soarelui, soia, sfeclă, răpită, s.a.) și culturi furajere (leguminoase și graminee pentru masa verde și fân, plante pentru siloz, s.a.).

Deschide

Lucrător calificat în creșterea culturilor de câmp

Practicanții unei astfel de ocupații se ocupă cu activitățile de cultivare a pământului în scopul obținerii de cereale (grâu, orz, ovăz, orzoaică, porumb), plante tehnice (floarea soarelui, sfeclă de zahăr, soia, rapiță sa.) și culturi furajere (leguminoase și graminee pentru masă verde și fân, plante pentru siloz).

Deschide

Cultivator legume

Cultivatorii de legume se ocupă cu activitățile de producere a legumelor pentru a asigura satisfacerea consumului populației cu legume proaspete, cât și pentru prelucrarea lor industrială. Cultivatorii de legume desfășoară activități de recoltare a diferitelor tipuri de legume prin respectarea momentului optim de recoltare recomandat de tehnologia culturii, asigurarea ambalajelor necesare și aplicarea tehnicii de recoltat prin respectarea parametrilor calitativi conform standar

Deschide

Gardian public

Practicanții unei astfel de ocupații asigură paza la un agent public sau privat, instituție, asociație de orice natură

Deschide

Casier în sală de comerț

Casierii în sală de comerț utilizează casele de marcat, scanerele optice de prețuri, calculatoarele sau alte echipamente pentru a înregistra și accepta plata pentru achiziționarea de bunuri în locații cum ar fi magazine și restaurante. Ei furnizează informații; țin la zi balanța plăților efectuate și a banilor lichizi, pe baza chitanțelor/bonurilor eliberate.

Deschide

Vânzător produse nealimentare

Practicanții unei astfel de ocupații asigură vânzarea produselor nealimentare, întocmirea și raportarea situației vânzărilor, actualizarea stocurilor de produse nealimentare, operațiuni ce sunt realizate într-un cadru general de desfășurare a activității punctului de vânzare asigurat în condițiile respectării normelor de calitate. Practicanții unei astfel de ocupații oferă clienților marfa solicitată și întocmesc formele de v&acirc

Deschide

Vânzător produse alimentare

Practicanții unei astfel de ocupații asigura vânzarea produselor alimentare, întocmirea și raportarea situației vânzărilor, actualizarea stocurilor de produse alimentare, operațiuni ce sunt realizate într-un cadru general de desfășurare a activității punctului de vânzare asigurat în condițiile respectării normelor de calitate, igiena, sanitar-veterinare, protecția mediului și de sănătate și securitate în munca. Practicanții unei ast

Deschide

Controlor-casier

Practicanții unei astfel de ocupații se ocupă cu supravegherea si coordonarea activității asistenților de vânzări, casierilor si a altor lucrători in magazinele de vânzare cu amănuntul si cu ridicata, cum ar fi supermarketuri si magazine universale.

Deschide

Vânzător

Practicantul unei astfel de ocupații oferă clienților marfa solicitată și întocmește formele de vânzare. Primește marfa de la furnizori și o aranjează în magazin/ raion într-un mod comercial, se asigură că marfa este accesibilă clienților și oferă acestora informațiile necesare despre marfă. Realizează documentele de primire/ înregistrare a mărfii.

Deschide

Chioșcar

Chioșcarul face muncă manuală și administrativă în cadrul unui chioșc, oferă clienților marfa solicitată și întocmește formele de vânzare; de asemenea, primește marfa de la furnizori și o aranjează în chioșc într-un mod comercial, se asigură că marfa este accesibilă clienților și oferă acestora informațiile necesare despre marfă. Chioșcarul întocmește documentele de primire/ înregistrare a mărfii.

Deschide

Manichiuristă

Practicanții unei astfel de ocupații realizează servicii de îngrijire estetică, revenindu-i sarcina de îngrijire a unghiilor și tegumentelor mâinilor și picioarelor, utilizând tehnici, instrumente și produse cosmetice corespunzătoare, pentru întreținerea și ameliorarea aspectului acestora.

Deschide

Frizer

Practicanții unei astfel de ocupații realizează activității de îngrijire și aranjare a părului în mod estetic prin diverse mijloace și tehnici.

Deschide

Barman

Barmanul prepară, amestecă și servesc băuturi alcoolice și non alcoolice direct clienților, la bar sau la tejghea sau prin intermediul chelnerilor.

Deschide

Chelner (ospătar)

Chelnerul asigură servirea consumatorilor cu preparate culinare, băuturi și alte produse comestibile, în locuri de luat masa și de băut, cluburi, instituții și cantine, la bordul navelor și în trenurile de calatori.

Deschide

Preparator semipreparate din carne

Preparatorul de semipreparate din carne se ocupă de maturarea materiilor prime, prepararea compoziției pentru semifabricatele în membrană, prepararea semifabricatelor în membrană, preparare a specialităților din carne.

Deschide

Operator ghișeu bancă

Operatorul ghișeu bancă derulează operațiuni specifice ghișeului bancar, printre care se pot enumera operațiuni specifice de casierie - respectiv operațiuni cu numerar, încasări și plăti, având responsabilitate directă în alimentarea cu numerar din tezaur și gestiunea zilnică a numerarului, operațiuni fără numerar cu instrumente de plată de debit, asigură activitate de suport în funcționarea tezaurului din unitate, operațiuni de verificare a circuitulu

Deschide

Casier

Casierul utilizează casele de marcat, scanerele optice de preturi, calculatoarele sau alte echipamente pentru a înregistra și accepta plata pentru achiziționarea de bunuri și servicii în locații cum ar fi magazine și restaurante. Casierul furnizează informații; ține la zi balanța plăților efectuate și a banilor lichizi, pe baza chitanțelor/bonurilor eliberate.

Deschide

1 2 3 4 5