Ocupații

Conducător/conducătoare de autocamion

Practicanții unei astfel de ocupații conduc autovehicule grele pentru a transporta mărfuri, soluții lichide și materiale grele pe distante scurte sau lungi.

Deschide

Conducător/conducătoare de autobuz/autocar

Practicanții unei astfel de ocupații realizează buna funcționare a autobuzului, conducerea acestuia pe drumurile publice conform regulilor de circulație în vigoare, în scopul asigurării transportului de persoane.

Deschide

Conducător/conducătoare auto

Practicanții unei astfel de ocupații realizează buna funcționare a autovehiculului, conducerea acestuia pe drumurile publice conform regulilor de circulație în vigoare, transportând persoane sau diverse materiale.

Deschide

Controlor/controloare calitate produse nealimentare

Controlorul/controlorii calitatea producţiei şi proceselor tehnologice supraveghează procesul tehnologic și urmăresc respectarea calității materiilor prime, semifabricatelor și produselor finite.

Deschide

Confecţioner/confecționeră articole de marochinărie

Confecţionerul/confecționera articole de marochinărie se ocupă în principal cu confecționarea articolelor de marochinărie ușoară (curele, port obiecte, poșete, mape etc.), confecționarea articolelor de marochinărie grea (geamantane, genți de voiaj etc.), confecționarea articolelor tehnice (curele de transmisie, pichere, roti dințate, amortizoare de lovituri, garnituri de etanșare, curelușe și manșoane etc.), confecționarea articolelor de sport (mingi, saci de spate, hus

Deschide

Cusător/cusătoreasă (cusătoare) în confecţii

Practicanții acestei ocupații trasează, taie, modelează diferite materiale conform planurilor sau specificațiilor privind fabricarea de articole de îmbrăcăminte.

Deschide

Cusător/cusătoreasă (cusătoare) în industria ușoară

Practicanții acestei ocupații trasează, taie, modelează diferite materiale (textile, piele fină și alte materiale) conform planurilor sau specificațiilor privind fabricarea de articole de îmbrăcăminte, pălării și șepci, mânuși și produse diverse.

Deschide

Croitor/croitoreasă în confecţii

Practicanții unei astfel de ocupații confecționează, după comandă, și retușează articole de îmbrăcăminte, rochii și alte articole vestimentare din țesături și alte materiale (cu excepția blănurilor).

Deschide

Patisier/patisieră

Practicanții unei astfel de ocupații prepară aluaturile, cremele și compozițiile necesare produselor respective (blaturi, foitaje); coc, umplu, finisează și glasează produsele de patiserie, în vederea comercializării acestora.

Deschide

Brutar/brutăreasă

Practicanții unei astfel de ocupații fabrică pâine și produse de panificație prin transformarea făinii și adausurilor respective.

Deschide

Mecanic/mecanică auto

Ocupația se aplică lucrătorilor ce execută operații de verificare, întreținere, exploatare și reparare a autovehiculelor, astfel încât acestea sa-și mențină parametrii constructivi și funcționali și sa se încadreze în normele tehnice. Mecanicul/mecanica auto își desfășoară activitatea în ateliere de reparații auto, la firme producătoare sau importatoare de automobile, sau în stații care efectuează inspecții tehnice periodice

Deschide

Lăcătuș auto

Practicanții acestei ocupații execută lucrări de întreținere curentă și înlăturarea tuturor dereglărilor și defecțiunilor apărute în timpul funcționării, controlează periodic exploatarea corectă a mașinilor și utilajelor în scopul prevenirii eventualelor avarieri accidentale și execută reparații curente sau capitale. confecționează piese metalice de schimb pentru diverse utilaje și efectuează întreținerea și repararea acestora.

Deschide

Electrician/electriciană auto

Electricianul/electriciana auto execută operații de întreținere și reparație la sistemele electrice ale autovehiculelor rutiere. Competentele lucrătorilor trebuie să cuprindă pe lângă modurile de funcționare ale echipamentelor electrice ale autovehiculelor și metode de verificare și diagnosticare a eventualelor disfuncționalități ale acestora.

Deschide

Lăcătuș la lucrările de asamblare mecanică

Lăcătușul la lucrările de asamblare mecanică execută operații tehnologice de confecționare a elementelor de structură și de asamblare a confecțiilor metalice, operații tehnologice de confecționare a elementelor de structură , de asamblare, de montaj, de întreținere și reparare a construcțiilor.

Deschide

Zugrav/zugravă (zugrăviță)

Practicanții unei astfel de ocupații execută lucrări de zugrăvit interioare, care încep de la tavan și coboară spre pardoseli, astfel că se lucrează pe scări duble sau schele și lucrări de zugrăvit/vopsit exterioare, care încep de la etajele superioare ale clădirilor spre etajele inferioare și sunt executate pe schele.

Deschide

Lăcătuș-instalator tehnică sanitară

Practicanții unei astfel de ocupații execută lucrări de montare, întreținere și reparare a sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și de încălzire.

Deschide

Placator cu plăci

Practicanții unei astfel de ocupații toarnă și finisează mozaicuri, pregătesc pereții, aplică și îmbină plăcile de faianța.

Deschide

Tâmplar/tâmplăriță

Practicanții unei astfel de ocupații produc, decorează și repara mobilier din lemn, căruțe și alte vehicule, roti, piese de schimb, accesorii, modele și alte produse din lemn utilizând mașini de prelucrare a lemnului, mașini-unelte și alte unelte de mana specializate.

Deschide

Dulgher/dulgheriță

Practicantul unei astfel de ocupații transformă materialul lemnos brut manual sau cu mijloace mecanizate în produse semifabricate necesare realizării elementelor de construcții, realizează structuri de rezistență din lemn, execută elemente necesare structurii, execută îmbinări conform planurilor de execuție, asamblează structurile de rezistență și, în funcție de situațiile concrete, demontează structurile provizorii din lemn după finalizarea structurii de rez

Deschide

Fierar betonist

Fierarul betonist este persoana cu cunoștințe și deprinderi speciale, capabilă să pregătească materialele pentru lucrări de armare, să efectueze lucrări de asamblare/montare a elementelor de armare și să pună în operă betonul. Practicanții unei astfel de ocupații realizează o serie de activități construiește structuri și lucrări din beton armat în cadrul unor societăți care execută lucrări pentru construcții civile, industriale, edilitare, de căi ferate, d

Deschide

1 2 3 4 5