Ocupații

Conducător/conducătoare încărcător

Practicanții unei astfel de ocupații acționează și supraveghează electrocare, stivuitoare, translatoare stivuitoare, elevatoare, motocare, indiferent de tipul și destinația acestora pentru transportul, ridicarea și stivuirea paleților cu marfă.

Deschide

Legător/legătoare filoane, cabluri şi conductor

Practicanții unei astfel de ocupații realizează o gamă variată de cablaje (fire/cabluri/conductori) prin procedee diferite și utilizând echipamente special concepute.  

Deschide

Electrogazosudor

Electrogazsudorul identifică, verifică și utilizează SDV1-urile și echipamentele, în vederea realizării de îmbinări sudate, în funcție de procedeul de sudură ales și specificațiile tehnologiei de sudare indicate în documentația tehnologică. 1 SDV = scule, dispozitive și verificatoare

Deschide

Vopsitor/vopsitoare auto

Practicanții unei astfel de ocupații se ocupă de acoperirea vehiculelor cu unul sau mai multe straturi de vopsea sau lac. Activitatea presupune pregătirea suprafeței de vopsit (curățiri de oxizi, decapări, degresări); alegerea procedeului de vopsire (pensulare, imersie, șprițuire cu pistolul de vopsit etc.); vopsirea propriu-zisă a suprafeței; uscarea peliculei de lacuri și vopsele.

Deschide

Viticultor/viticultoare

Viticultorul/viticultoarea pregătește și întreține via împărțind și marcând loturile, săpând gropi pentru plasarea stâlpilor, arând, prășind, afânând solul cu ajutorul cultivatoarelor rotative, trasând brazde în pepinierele de viță de vie.

Deschide

Maistru energetician electrician

Maistrul energetician electrician îndeplinește sarcini cu caracter tehnic care ajută în activitatea de supraveghere, întreținere, reglare, reparare, executare de manevre, montare și control a instalațiilor și echipamentelor electrice și energetice, instalațiilor de transport și distribuție de energie electrică, transformatoare, relee, linii electrice aeriene și subterane, etc.

Deschide

Inginer/ingineră construcții

Inginerul/inginera construcții conduce cercetări și proiectează, selectează, adaptează, configurează, dezvoltă, testează, implementează, integrează soluțiile privind funcționarea și întreținerea instalațiilor. Inginerul stabilește programe pentru coordonarea activităților de producție, de evaluare a eficienței costurilor și a siguranței, adaptează programele și configurațiile de echipament existente, stabilește soluții, proceduri, tehnici pentru buna funcționa

Deschide

Conducător/conducătoare de autocamion

Practicanții unei astfel de ocupații conduc autovehicule grele pentru a transporta mărfuri, soluții lichide și materiale grele pe distante scurte sau lungi.

Deschide

Conducător/conducătoare de autobuz/autocar

Practicanții unei astfel de ocupații realizează buna funcționare a autobuzului, conducerea acestuia pe drumurile publice conform regulilor de circulație în vigoare, în scopul asigurării transportului de persoane.

Deschide

Conducător/conducătoare auto

Practicanții unei astfel de ocupații realizează buna funcționare a autovehiculului, conducerea acestuia pe drumurile publice conform regulilor de circulație în vigoare, transportând persoane sau diverse materiale.

Deschide

Controlor/controloare calitate produse nealimentare

Controlorul/controlorii calitatea producţiei şi proceselor tehnologice supraveghează procesul tehnologic și urmăresc respectarea calității materiilor prime, semifabricatelor și produselor finite.

Deschide

Confecţioner/confecționeră articole de marochinărie

Confecţionerul/confecționera articole de marochinărie se ocupă în principal cu confecționarea articolelor de marochinărie ușoară (curele, port obiecte, poșete, mape etc.), confecționarea articolelor de marochinărie grea (geamantane, genți de voiaj etc.), confecționarea articolelor tehnice (curele de transmisie, pichere, roti dințate, amortizoare de lovituri, garnituri de etanșare, curelușe și manșoane etc.), confecționarea articolelor de sport (mingi, saci de spate, hus

Deschide

Cusător/cusătoreasă (cusătoare) în confecţii

Practicanții acestei ocupații trasează, taie, modelează diferite materiale conform planurilor sau specificațiilor privind fabricarea de articole de îmbrăcăminte.

Deschide

Cusător/cusătoreasă (cusătoare) în industria ușoară

Practicanții acestei ocupații trasează, taie, modelează diferite materiale (textile, piele fină și alte materiale) conform planurilor sau specificațiilor privind fabricarea de articole de îmbrăcăminte, pălării și șepci, mânuși și produse diverse.

Deschide

Patisier/patisieră

Practicanții unei astfel de ocupații prepară aluaturile, cremele și compozițiile necesare produselor respective (blaturi, foitaje); coc, umplu, finisează și glasează produsele de patiserie, în vederea comercializării acestora.

Deschide

Brutar/brutăreasă

Practicanții unei astfel de ocupații fabrică pâine și produse de panificație prin transformarea făinii și adausurilor respective.

Deschide

Mecanic/mecanică auto

Ocupația se aplică lucrătorilor ce execută operații de verificare, întreținere, exploatare și reparare a autovehiculelor, astfel încât acestea sa-și mențină parametrii constructivi și funcționali și sa se încadreze în normele tehnice. Mecanicul/mecanica auto își desfășoară activitatea în ateliere de reparații auto, la firme producătoare sau importatoare de automobile, sau în stații care efectuează inspecții tehnice periodice

Deschide

Lăcătuș auto

Practicanții acestei ocupații execută lucrări de întreținere curentă și înlăturarea tuturor dereglărilor și defecțiunilor apărute în timpul funcționării, controlează periodic exploatarea corectă a mașinilor și utilajelor în scopul prevenirii eventualelor avarieri accidentale și execută reparații curente sau capitale. confecționează piese metalice de schimb pentru diverse utilaje și efectuează întreținerea și repararea acestora.

Deschide

Electrician/electriciană auto

Electricianul/electriciana auto execută operații de întreținere și reparație la sistemele electrice ale autovehiculelor rutiere. Competentele lucrătorilor trebuie să cuprindă pe lângă modurile de funcționare ale echipamentelor electrice ale autovehiculelor și metode de verificare și diagnosticare a eventualelor disfuncționalități ale acestora.

Deschide

Lăcătuș la lucrările de asamblare mecanică

Lăcătușul la lucrările de asamblare mecanică execută operații tehnologice de confecționare a elementelor de structură și de asamblare a confecțiilor metalice, operații tehnologice de confecționare a elementelor de structură , de asamblare, de montaj, de întreținere și reparare a construcțiilor.

Deschide

1 2 3