Ocupații

Conducător încărcător

Practicanții unei astfel de ocupații acționează și supraveghează electrocare, stivuitoare, translatoare stivuitoare, elevatoare, motocare, indiferent de tipul și destinația acestora pentru transportul, ridicarea și stivuirea paleților cu marfă.

Deschide

Agent de turism

Practicanții unei astfel de ocupații furnizează informații, stabilesc itinerarii de călătorie, obțin rezervări de locuri pentru transport și cazare și organizează excursii de grup, identifică destinațiile turistice solicitate de turiști si le include în circuitul turistic, concepe tipuri de produse turistice și realizează analize de preț în vederea promovării pe piața turistică și promovează produsele turistice direct la client, sau prin punctele proprii de v&ac

Deschide

Inginer programator

Inginerul programator analizează, proiectează programul/aplicația, elaborează algoritmul programului și programe sau module de program în limbajul de programare ales, testează și integrează module de program, monitorizează folosirea corectă a programelor.

Deschide

Administrator cont

Administratorul de cont desfășoară activități de front Office și back Office în centrala băncii, a instituției financiare nebancare sau în sucursalele și agențiile acestora. Practicanții unei astfel de ocupații culeg și transmit informațiile obținute clientului; care participă la discuții profesionale și negociază atât condițiile contractuale cât și modul de lucru. Administratorul de cont este cel care planifică activitatea echipei, stabilește pr

Deschide

Operator introducere, validare și prelucrare date

Operatorii introducere date introduc date codate, statistice, financiare și alte date numerice în cadrul echipamentului electronic, bazelor de date computerizate, foilor de calcul sau altor forme de baze de date, utilizând o tastatura, un scaner optic, program de recunoaștere a vorbirii sau alte instrumente de introducere a datelor. Aceștia introduc date în dispozitive mecanice și electronice pentru a efectua calcule matematice.

Deschide

Secretara-dactilografă

Practicanții unei astfel de ocupații dactilografiază, editează și tipăresc utilizând mașini de scris, calculatoare sau alte procesoare de texte, înregistrează materialele prezentate oral ori scrise prin stenografie, realizează transcrierea corespondenței, a proceselor verbale și rapoartelor, la calculator; selecționează și expediază corespondența și alte documente; execută lucrări de birou de importanță limitată cum sunt: clasarea dosarelor, utilizarea de fotoco

Deschide

Secretară

Practicanții unei astfel de ocupații notează texte scrise sau orale cu ajutorul unei mașini de scris, calculatoare sau alte echipamente de procesare a textelor pentru transcrierea corespondentei si a altor documente, le transcriu pe hârtie; verifica documentele elaborate de alte categorii de personal, administrează corespondenta emisa si primita, întocmesc agenda întâlnirilor de lucru si a ședințelor si efectuează diferite alte sarcini administrative, execută luc

Deschide

Operator calculator electronic și rețele

Practicanții unei astfel de ocupații asigură buna funcționare a rețelei și securitatea serverelor. Intervine pentru a modifica serviciile pe care rețeaua le oferă fiecărui utilizator și asigură op-datarea permanentă a configurației rețelei. Realizează inventare ale rețelei și solicită necesarul de componente.

Deschide

Contabil (calificare medie)

Contabilii țin evidenta contabilă a operațiilor financiare ale firmelor/instituțiilor, inventariază proprietăți și echipamente; întocmesc și verifică acuratețea documentelor financiar contabile.

Deschide

Administrator rețea de calculatoare

Administratorul de rețea de calculatoare proiectează, dezvoltă, implementează, întreține în funcțiune soluții IT&C1 ce includ lucrul în rețea și/ sau accesul la Internet; oferă cele mai convenabile soluții angajaților și conducerii organizației (firmă, instituție), în funcție de specificul activităților desfășurate și de rezultatele așteptate; stabilește parametrii etalon de funcționare și soluțiile ce vor fi adoptate în situația dete

Deschide

Specialist (inclusiv superior, principal) în autoritățile publice

Specialiștii în domeniul politicilor administrative dezvoltă și analizează politicile referitoare la proiectarea, implementarea și modificarea operațiunilor și programelor guvernamentale. Specialistul este persoana care constituie, dezvolta, protejează, clasează, administrează și valorifica resursele materiale și informaționale ale instituției în concordanta cu politica autorității publice unde lucrează.

Deschide

Contabil

Practicanții unei astfel de ocupații au rolul de a organiza contabilitatea și controlul înregistrării operațiunilor economica-financiare ale firmei, pentru reflectarea cat mai fidela a patrimoniului, a situației financiare și a rezultatelor obținute.

Deschide