Ocupații

Vânzător

Practicantul unei astfel de ocupații oferă clienților marfa solicitată și întocmește formele de vânzare. Primește marfa de la furnizori și o aranjează în magazin/ raion într-un mod comercial, se asigură că marfa este accesibilă clienților și oferă acestora informațiile necesare despre marfă. Realizează documentele de primire/ înregistrare a mărfii.

Deschide

Chioșcar

Chioșcarul face muncă manuală și administrativă în cadrul unui chioșc, oferă clienților marfa solicitată și întocmește formele de vânzare; de asemenea, primește marfa de la furnizori și o aranjează în chioșc într-un mod comercial, se asigură că marfa este accesibilă clienților și oferă acestora informațiile necesare despre marfă. Chioșcarul întocmește documentele de primire/ înregistrare a mărfii.

Deschide

Manichiuristă

Practicanții unei astfel de ocupații realizează servicii de îngrijire estetică, revenindu-i sarcina de îngrijire a unghiilor și tegumentelor mâinilor și picioarelor, utilizând tehnici, instrumente și produse cosmetice corespunzătoare, pentru întreținerea și ameliorarea aspectului acestora.

Deschide

Frizer

Practicanții unei astfel de ocupații realizează activității de îngrijire și aranjare a părului în mod estetic prin diverse mijloace și tehnici.

Deschide

Barman

Barmanul prepară, amestecă și servesc băuturi alcoolice și non alcoolice direct clienților, la bar sau la tejghea sau prin intermediul chelnerilor.

Deschide

Chelner (ospătar)

Chelnerul asigură servirea consumatorilor cu preparate culinare, băuturi și alte produse comestibile, în locuri de luat masa și de băut, cluburi, instituții și cantine, la bordul navelor și în trenurile de calatori.

Deschide

Operator ghișeu bancă

Operatorul ghișeu bancă derulează operațiuni specifice ghișeului bancar, printre care se pot enumera operațiuni specifice de casierie - respectiv operațiuni cu numerar, încasări și plăti, având responsabilitate directă în alimentarea cu numerar din tezaur și gestiunea zilnică a numerarului, operațiuni fără numerar cu instrumente de plată de debit, asigură activitate de suport în funcționarea tezaurului din unitate, operațiuni de verificare a circuitulu

Deschide

Casier

Casierul utilizează casele de marcat, scanerele optice de preturi, calculatoarele sau alte echipamente pentru a înregistra și accepta plata pentru achiziționarea de bunuri și servicii în locații cum ar fi magazine și restaurante. Casierul furnizează informații; ține la zi balanța plăților efectuate și a banilor lichizi, pe baza chitanțelor/bonurilor eliberate.

Deschide

Secretara-dactilografă

Practicanții unei astfel de ocupații dactilografiază, editează și tipăresc utilizând mașini de scris, calculatoare sau alte procesoare de texte, înregistrează materialele prezentate oral ori scrise prin stenografie, realizează transcrierea corespondenței, a proceselor verbale și rapoartelor, la calculator; selecționează și expediază corespondența și alte documente; execută lucrări de birou de importanță limitată cum sunt: clasarea dosarelor, utilizarea de fotoco

Deschide

Secretară

Practicanții unei astfel de ocupații notează texte scrise sau orale cu ajutorul unei mașini de scris, calculatoare sau alte echipamente de procesare a textelor pentru transcrierea corespondentei si a altor documente, le transcriu pe hârtie; verifica documentele elaborate de alte categorii de personal, administrează corespondenta emisa si primita, întocmesc agenda întâlnirilor de lucru si a ședințelor si efectuează diferite alte sarcini administrative, execută luc

Deschide

Lucrător social

Practicanții unei astfel de ocupații inițiază, facilitează, administrează, oferă asistenta pentru implementarea unor programe de intervenție și asistenta socială, servicii comunitare, oferă consultanta de specialitate clienților pentru rezolvarea unor probleme personale.

Deschide

Asistent social (nivel mediu)

Asistentul social inițiază, facilitează, administrează, oferă asistenta pentru implementarea unor programe de intervenție și asistenta socială, servicii comunitare, oferă consultanță de specialitate clienților pentru rezolvarea unor probleme personale.

Deschide

Agent de vânzări

Agentul de vânzări reprezintă firma/compania în activitatea de vânzare a diferitelor bunuri și servicii către agenți economici. întreprinderi și alte organizații și asigură informații specifice despre produse, atunci când este necesar.

Deschide

Contabil (calificare medie)

Contabilii țin evidenta contabilă a operațiilor financiare ale firmelor/instituțiilor, inventariază proprietăți și echipamente; întocmesc și verifică acuratețea documentelor financiar contabile.

Deschide

Agent comerț

Agentul de comerț are sarcina de a vinde produsele firmei/companiei prin contactul direct cu clienții potențiali. Agentul de comerț pregătește oferta de vânzare, întocmește și transmite oferta, negociază în numele firmei/companiei prețul și condițiile de vânzare ale produselor sau serviciilor oferite de firmă în conformitate cu strategia de vânzare. Agentul de comerț încheie, conform legislației în vigoare, contracte de vân

Deschide

Asistent medical în reabilitare (fizioterapie, kinetoterapie, masaj, balneoterapie)

Asistentul medical în reabilitare efectuează tratamente de balneofizioterapie: curenți de diferite frecvențe, hidroterapie, fototerapie și câmp magnetic pentru îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților.

Deschide

Asistent medical (nivel mediu)

Asistentul medical lucrează în spitale, policlinici, cabinete de tratamente ambulatorii, cabinete medicale individuale, centre de diagnostic și tratament, cabinete de medicina muncii, cabinete medicale școlare, centre de plasament, centre de recuperare, centre rezidențiale, etc.   Activitatea asistentului medical constă în aplicarea metodelor și tehnicilor specifice de investigații și tratament, acordarea de asistență medicală de bază și îngrijire perso

Deschide

Asistent social comunitar

Asistentul social comunitar acordă asistenta specializată persoanelor în dificultate, evaluează nevoile acestora și asigură accesul lor la prestații sociale și servicii sociale existente la nivel de comunitate sau de raion. Aceștia ajuta clienții să dezvolte abilitați și să aibă acces la resursele și serviciile-suport necesare pentru a răspunde problemelor apărute din cauza șomajului, sărăciei, dizabilităților, dependentei, comportamentului infracțional sau delicvent

Deschide

Asistent social (studii superioare)

Asistentul social acordă asistenta specializată persoanelor, familiilor, grupurilor și comunităților aflate în dificultate în vederea integrării sociale și creșterii bunăstării individuale și sociale.

Deschide

Specialist (inclusiv superior, principal) în autoritățile publice

Specialiștii în domeniul politicilor administrative dezvoltă și analizează politicile referitoare la proiectarea, implementarea și modificarea operațiunilor și programelor guvernamentale. Specialistul este persoana care constituie, dezvolta, protejează, clasează, administrează și valorifica resursele materiale și informaționale ale instituției în concordanta cu politica autorității publice unde lucrează.

Deschide

1 2 3