Ocupații

Administrator/administratoare clădire

Practicanții unei astfel de ocupații se ocupă de organizarea și coordonarea activității de suport priind menținerea în bune condiții a imobilului/spațiul aflat în gestionare.

Deschide

Cosmetician/cosmeticiană

Cosmeticianul/cosmeticiana face tratamente de înfrumusețare faciale și corporale, aplică cosmetice și machiaj și oferă și alte tipuri de tratament persoanelor fizice în scopul de a îmbunătăți aspectul acestora.

Deschide

Agent/agentă de turism

Practicanții unei astfel de ocupații furnizează informații, stabilesc itinerarii de călătorie, obțin rezervări de locuri pentru transport și cazare și organizează excursii de grup, identifică destinațiile turistice solicitate de turiști si le include în circuitul turistic, concepe tipuri de produse turistice și realizează analize de preț în vederea promovării pe piața turistică și promovează produsele turistice direct la client, sau prin punctele proprii de v&ac

Deschide

Instructor sportiv/instructoare sportivă

Instructor sportiv/instructoare sportivă își desfășoară activitatea în domeniul sportului, inclusiv sport de performanță, fiind angajat al unor asociații sportive, cluburi sportive sau al altor instituții din sectorul public sau privat. Instructorul sportiv derulează activități specifice sportului, inclusiv sportului de performanță, în conformitate cu obiectivele și sarcinile prevăzute în planificarea realizată de antrenor sau sportiv/client.

Deschide

Inspector/inspectoare în domeniul ordinii publice și securității statului

Practicanții unei astfel de ocupații investighează faptele și împrejurările în care au fost comise crimele și delictele, circumstanțele în care s-au produs acestea în vederea identificării persoanelor suspecte și al obținerii de informații care nu sunt disponibile sau evidente privind etapele, circumstanțele și comportamentul persoanelor implicate, inclusiv în vederea prevenirii crimelor

Deschide

Agent imobiliar/agentă imobiliară (realtor)

Practicanții unei astfel de ocupații se ocupă de vânzări și/sau cumpărări de locații și închirieri de bunuri imobiliare în contul clienților, pe bază de comision.

Deschide

Agent/agentă de asigurări

Practicanții unei astfel de ocupații acordă consultanță în domeniul asigurărilor și vând polițe de asigurare de viață, în caz de accident, asigurare a automobilelor, asigurare mixtă, asigurare în caz de incendiu, asigurare maritimă și alte forme de asigurare pentru clienți.

Deschide

Farmacist/farmacistă

Farmacistul/farmacista depozitează, păstrează, combină și distribuie produsele medicinale și oferă consultanță cu privire la utilizarea corectă și la reacțiile adverse ale medicamentelor prescrise de medici și de alți specialiști în domeniul sănătății. Farmacistul contribuie la cercetarea, pregătirea testării, prescrierea și monitorizarea terapiilor medicale pentru optimizarea sănătății umane.

Deschide

Medic medicină generală

Medicul de medicină generală diagnostichează, tratează și previne bolile, infecțiile, leziunile și alte deficiențe fizice și mentale la om, prin aplicarea principiilor și procedurilor medicinii moderne. Acesta nu își limitează activitatea la anumite categorii de boli sau metode de tratament și pot să își asume responsabilitatea pentru furnizarea corespunzătoare și continuă a îngrijirii medicale persoanelor, familiilor și comunităților.

Deschide

Șef/șefă departament în alte ramuri

Practicanții unei astfel de ocupații planifică, conduc și coordonează activitățile desfășurate de colective multiple, eterogene și variate de oameni, în interiorul unor organizații și companii de dimensiuni diferite din orice sector de activitate: economic, social, cultural, administrativ, sănătate, educație, servicii etc. pentru atingerea obiectivelor strategice asumate. Șeful/șefa departamentului în alte ramuri evaluează modul de aplicare a deciziilor și gradul

Deschide

Conducător/conducătoare de autobuz/autocar

Practicanții unei astfel de ocupații realizează buna funcționare a autobuzului, conducerea acestuia pe drumurile publice conform regulilor de circulație în vigoare, în scopul asigurării transportului de persoane.

Deschide

Conducător/conducătoare auto

Practicanții unei astfel de ocupații realizează buna funcționare a autovehiculului, conducerea acestuia pe drumurile publice conform regulilor de circulație în vigoare, transportând persoane sau diverse materiale.

Deschide

Controlor/controloare calitate produse nealimentare

Controlorul/controlorii calitatea producţiei şi proceselor tehnologice supraveghează procesul tehnologic și urmăresc respectarea calității materiilor prime, semifabricatelor și produselor finite.

Deschide

Cusător/cusătoreasă (cusătoare) în confecţii

Practicanții acestei ocupații trasează, taie, modelează diferite materiale conform planurilor sau specificațiilor privind fabricarea de articole de îmbrăcăminte.

Deschide

Cusător/cusătoreasă (cusătoare) în industria ușoară

Practicanții acestei ocupații trasează, taie, modelează diferite materiale (textile, piele fină și alte materiale) conform planurilor sau specificațiilor privind fabricarea de articole de îmbrăcăminte, pălării și șepci, mânuși și produse diverse.

Deschide

Gardian public/gardiancă publică

Practicanții unei astfel de ocupații asigură paza la un agent public sau privat, instituție, asociație de orice natură

Deschide

Casier/casieră (casieriță) în magazin

Casierul/casiera (casierița) în magazin utilizează casele de marcat, scanerele optice de prețuri, calculatoarele sau alte echipamente pentru a înregistra și accepta plata pentru achiziționarea de bunuri în locații cum ar fi magazine și restaurante. Ei furnizează informații; țin la zi balanța plăților efectuate și a banilor lichizi, pe baza chitanțelor/bonurilor eliberate.

Deschide

Vânzător/vânzătoare produse nealimentare

Practicanții unei astfel de ocupații asigură vânzarea produselor nealimentare, întocmirea și raportarea situației vânzărilor, actualizarea stocurilor de produse nealimentare, operațiuni ce sunt realizate într-un cadru general de desfășurare a activității punctului de vânzare asigurat în condițiile respectării normelor de calitate. Practicanții unei astfel de ocupații oferă clienților marfa solicitată și întocmesc formele de v&acirc

Deschide

Vânzător/vânzătoare produse alimentare

Practicanții unei astfel de ocupații asigura vânzarea produselor alimentare, întocmirea și raportarea situației vânzărilor, actualizarea stocurilor de produse alimentare, operațiuni ce sunt realizate într-un cadru general de desfășurare a activității punctului de vânzare asigurat în condițiile respectării normelor de calitate, igiena, sanitar-veterinare, protecția mediului și de sănătate și securitate în munca. Practicanții unei ast

Deschide

Controlor-casier/controloare-casieră (casieriță)

Practicanții unei astfel de ocupații se ocupă cu supravegherea si coordonarea activității asistenților de vânzări, casierilor si a altor lucrători in magazinele de vânzare cu amănuntul si cu ridicata, cum ar fi supermarketuri si magazine universale.

Deschide

1 2 3