Ocupații

Conducător/conducătoare încărcător

Practicanții unei astfel de ocupații acționează și supraveghează electrocare, stivuitoare, translatoare stivuitoare, elevatoare, motocare, indiferent de tipul și destinația acestora pentru transportul, ridicarea și stivuirea paleților cu marfă.

Deschide

Tractorist/tractoristă

Tractoristul/tractorista execută mecanizat lucrări agricole pentru toată gama de lucrări în câmp, pentru înființarea și întreținerea culturilor și alte lucrări pentru producția de cereale, plante tehnice, plante furajere, legumicultură, pomicultură și viticultură.

Deschide

Legător/legătoare filoane, cabluri şi conductor

Practicanții unei astfel de ocupații realizează o gamă variată de cablaje (fire/cabluri/conductori) prin procedee diferite și utilizând echipamente special concepute.  

Deschide

Electrogazosudor

Electrogazsudorul identifică, verifică și utilizează SDV1-urile și echipamentele, în vederea realizării de îmbinări sudate, în funcție de procedeul de sudură ales și specificațiile tehnologiei de sudare indicate în documentația tehnologică. 1 SDV = scule, dispozitive și verificatoare

Deschide

Vopsitor/vopsitoare auto

Practicanții unei astfel de ocupații se ocupă de acoperirea vehiculelor cu unul sau mai multe straturi de vopsea sau lac. Activitatea presupune pregătirea suprafeței de vopsit (curățiri de oxizi, decapări, degresări); alegerea procedeului de vopsire (pensulare, imersie, șprițuire cu pistolul de vopsit etc.); vopsirea propriu-zisă a suprafeței; uscarea peliculei de lacuri și vopsele.

Deschide

Viticultor/viticultoare

Viticultorul/viticultoarea pregătește și întreține via împărțind și marcând loturile, săpând gropi pentru plasarea stâlpilor, arând, prășind, afânând solul cu ajutorul cultivatoarelor rotative, trasând brazde în pepinierele de viță de vie.

Deschide

Administrator/administratoare clădire

Practicanții unei astfel de ocupații se ocupă de organizarea și coordonarea activității de suport priind menținerea în bune condiții a imobilului/spațiul aflat în gestionare.

Deschide

Cosmetician/cosmeticiană

Cosmeticianul/cosmeticiana face tratamente de înfrumusețare faciale și corporale, aplică cosmetice și machiaj și oferă și alte tipuri de tratament persoanelor fizice în scopul de a îmbunătăți aspectul acestora.

Deschide

Agent/agentă de turism

Practicanții unei astfel de ocupații furnizează informații, stabilesc itinerarii de călătorie, obțin rezervări de locuri pentru transport și cazare și organizează excursii de grup, identifică destinațiile turistice solicitate de turiști si le include în circuitul turistic, concepe tipuri de produse turistice și realizează analize de preț în vederea promovării pe piața turistică și promovează produsele turistice direct la client, sau prin punctele proprii de v&ac

Deschide

Instructor sportiv/instructoare sportivă

Instructor sportiv/instructoare sportivă își desfășoară activitatea în domeniul sportului, inclusiv sport de performanță, fiind angajat al unor asociații sportive, cluburi sportive sau al altor instituții din sectorul public sau privat. Instructorul sportiv derulează activități specifice sportului, inclusiv sportului de performanță, în conformitate cu obiectivele și sarcinile prevăzute în planificarea realizată de antrenor sau sportiv/client.

Deschide

Inspector/inspectoare în domeniul ordinii publice și securității statului

Practicanții unei astfel de ocupații investighează faptele și împrejurările în care au fost comise crimele și delictele, circumstanțele în care s-au produs acestea în vederea identificării persoanelor suspecte și al obținerii de informații care nu sunt disponibile sau evidente privind etapele, circumstanțele și comportamentul persoanelor implicate, inclusiv în vederea prevenirii crimelor

Deschide

Agent imobiliar/agentă imobiliară (realtor)

Practicanții unei astfel de ocupații se ocupă de vânzări și/sau cumpărări de locații și închirieri de bunuri imobiliare în contul clienților, pe bază de comision.

Deschide

Agent/agentă de asigurări

Practicanții unei astfel de ocupații acordă consultanță în domeniul asigurărilor și vând polițe de asigurare de viață, în caz de accident, asigurare a automobilelor, asigurare mixtă, asigurare în caz de incendiu, asigurare maritimă și alte forme de asigurare pentru clienți.

Deschide

Maistru energetician electrician

Maistrul energetician electrician îndeplinește sarcini cu caracter tehnic care ajută în activitatea de supraveghere, întreținere, reglare, reparare, executare de manevre, montare și control a instalațiilor și echipamentelor electrice și energetice, instalațiilor de transport și distribuție de energie electrică, transformatoare, relee, linii electrice aeriene și subterane, etc.

Deschide

Inginer programator/ingineră programatoare

Inginerul programator/inginera programatoare analizează, proiectează programul/aplicația, elaborează algoritmul programului și programe sau module de program în limbajul de programare ales, testează și integrează module de program, monitorizează folosirea corectă a programelor.

Deschide

Farmacist/farmacistă

Farmacistul/farmacista depozitează, păstrează, combină și distribuie produsele medicinale și oferă consultanță cu privire la utilizarea corectă și la reacțiile adverse ale medicamentelor prescrise de medici și de alți specialiști în domeniul sănătății. Farmacistul contribuie la cercetarea, pregătirea testării, prescrierea și monitorizarea terapiilor medicale pentru optimizarea sănătății umane.

Deschide

Medic medicină generală

Medicul de medicină generală diagnostichează, tratează și previne bolile, infecțiile, leziunile și alte deficiențe fizice și mentale la om, prin aplicarea principiilor și procedurilor medicinii moderne. Acesta nu își limitează activitatea la anumite categorii de boli sau metode de tratament și pot să își asume responsabilitatea pentru furnizarea corespunzătoare și continuă a îngrijirii medicale persoanelor, familiilor și comunităților.

Deschide

Designer de interior

Designerul de interioare se ocupă de amenajarea spațiului interior al locuinței/spațiului și conlucrează cu arhitectul pentru a asigura funcționalitatea și stilul locuinței/spațiului.

Deschide

Inginer/ingineră construcții

Inginerul/inginera construcții conduce cercetări și proiectează, selectează, adaptează, configurează, dezvoltă, testează, implementează, integrează soluțiile privind funcționarea și întreținerea instalațiilor. Inginerul stabilește programe pentru coordonarea activităților de producție, de evaluare a eficienței costurilor și a siguranței, adaptează programele și configurațiile de echipament existente, stabilește soluții, proceduri, tehnici pentru buna funcționa

Deschide

Șef/șefă departament în alte ramuri

Practicanții unei astfel de ocupații planifică, conduc și coordonează activitățile desfășurate de colective multiple, eterogene și variate de oameni, în interiorul unor organizații și companii de dimensiuni diferite din orice sector de activitate: economic, social, cultural, administrativ, sănătate, educație, servicii etc. pentru atingerea obiectivelor strategice asumate. Șeful/șefa departamentului în alte ramuri evaluează modul de aplicare a deciziilor și gradul

Deschide

1 2 3 4 5