Operator ghișeu bancă

Operatorul ghișeu bancă derulează operațiuni specifice ghișeului bancar, printre care se pot enumera operațiuni specifice de casierie - respectiv operațiuni cu numerar, încasări și plăti, având responsabilitate directă în alimentarea cu numerar din tezaur și gestiunea zilnică a numerarului, operațiuni fără numerar cu instrumente de plată de debit, asigură activitate de suport în funcționarea tezaurului din unitate, operațiuni de verificare a circuitului numerarului și a modului de operare cu numerar în condiții de legalitate a bancnotelor și de calitate a numerarului primit sau înmânat clientului, operațiuni de schimb valutar pe casa de schimb, activități de promovare și vânzare către clienți a unui portofoliu destul de mare de produse ale băncii, activități de deservire a clienților la dispozitivele ATM, inclusiv operațiuni de bază de depanare tehnică primară a acestor dispozitive, asigurând totodată colectarea de numerar și însoțirea transportului de numerar între unitățile arondate și clienți persoane juridice cu care instituția de credit a încheiat convenții juridice în acest sens.

Codul CORM: 421110

Alte ocupații

Locuri vacante disponibile la această ocupație

Contactaţi la telefon Centrul de Apel:

Din Republica Moldova:

0 8000 1000 (apel gratuit)

Din străinătate:

+373 (22) 838-414 (Apel taxabil)

Centru de Informare - Piața Muncii:

Tel : (022) 224-087
(022) 213-050

E-mail : informare@anofm.md

Program de lucru:

Luni-Vineri orele 8.30-15.30

E-mail:

centrulapel@anofm.md

Skype:

centrul-de-apel-anofm